บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Glorious Tyranny or Primal Victory Illusion in Appearance Collection

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 44188
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't use Glorious Tyranny to enchant my weapon
  • I can't find my Primal Victory enchantment illusion in my appearances tab

If you purchased and learned either the Glorious Tyranny or Primal Victory illusion during an active PVP season, the appearance was automatically added to your weapon illusion appearance list. To find your illusion, open your Appearances interface and click on the Weapon Enchantment icon above the Main Hand icon. The weapon enchantment illusions are not available through the search function, so hover your mouse cursor over each illusion to see its name.

Learning an enchant does not grant the illusion of the same name. We don't assist with adding the illusion for players who had the enchant instead. These illusions do not transfer between Battle.net accounts when you transfer a character or World of Warcraft account, and we do not assist in recovering them.

For characters who earned either the Duelist: Season 14, or Duelist: Season 15 feats of strength, Enchanter’s Illusion - Glorious Tyranny is available from Prideful Gladiator vendors.
For characters who earned Duelist: Warlords Season 1, Duelist: Warlords Season 2, or Duelist: Warlords Season 3, Enchanter’s Illusion - Primal Victory is available from Warmongering Gladiator vendors.