บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Create Demon Hunter

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 44477
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: Creation of that character type is throttled.
  • Have the expansion but can't create a demon hunter.
  • What do I need to make a demon hunter on my realm?

To create a Demon Hunter you need to have at least one character above level 10 on the Battle.net account.

There are no restrictions to how many Demon Hunters you can create on one realm. If you create multiple Demon Hunters in one day, you may need to wait at least 24 hours before creating another one.

Note: You must choose Night Elf or Blood Elf as your race when creating a Demon Hunter. Choosing any other race or leaving the race as whatever it has defaulted to will result in an error.