ฉันได้รับข้อผิดพลาด "รหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้อง"

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 45244
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันแน่ใจว่าฉันป้อนรหัสผ่านถูกต้อง แต่ยังเข้าสู่ระบบไม่ได้
  • ฉันเพิ่งรีเซ็ตรหัสผ่าน แต่ได้รับข้อผิดพลาดว่า "รหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้อง" 
  • ฉันพยายามสร้างบัญชีด้วยตัวจัดการรหัสผ่านที่ซับซ้อน แต่ฉันทำไม่ได้

รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดว่ารหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้:

  1. หากคุณใช้ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีบริการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ ให้ลบรหัสผ่านที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณเอง
  2. ตรวจสอบว่าคุณเปิด Caps Lock อยู่หรือไม่ — กล่องป้อนข้อมูลรหัสผ่านนั้นแยกตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ว่าเป็นตัวอักษรที่ต่างกัน
  3. หากคุณใช้แป้นพิมพ์หลายภาษาหรือหลายรูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ภาษาหรือรูปแบบใดป้อนรหัสผ่าน
  4. ลองพิมพ์รหัสผ่านของคุณใน Notepad เพื่อดูสิ่งที่คุณต้องการจะป้อน

หากคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

กฎการตั้งรหัสผ่าน

เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านจะต้องเป็นไปตามกฎดังนี้:

  • ต้องแตกต่างจากชื่อบัญชีของคุณ
  • ต้องมีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัว
  • ต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่ง ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว และตัวเลขหนึ่งตัว

ไม่รองรับตัวอักษรพิเศษหรือตัวอักษร ASCII