บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Received "Item Upgraded!" Message But Item Did Not Upgrade

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 45662
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The pop up said "Item Upgraded!" but the item is not warforged
  • Completed a World Quest, got the toast that my reward upgraded, but the item level did not increase

The "Item Upgraded!" toast will appear when you receive an enhanced item. The enhancement is not necessarily an item level increase.

The upgrade can be a gem socket or a tertiary stat that this item wouldn't normally have, such as Leech, Speed, Avoidance or Indestructible. If the item would usually be uncommon and you received a rare or epic version of it, this would also be considered an upgrade.

If an item upgrade results on an item level increase, the item will be marked as Warforged or Titanforge.