บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Apply Illusion to Weapon

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 46767
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't apply a weapon illusion on my character

Illusions are items that teach the appearance of a weapon enchantment to your account. Once learned, you will need to visit a transmogrifier in a major city and select Weapon Enchantment. Having an enchantment on your weapon will not automatically add the Illusion to your weapon enchantment known transmogrifications. You must have learned the Illusion.

If you cannot apply the Illusion, it could be that an Illusion effect is already present. Some weapons have their own glows and effects that hide normal enchants. This will prevent you from being able to apply any Illusions to the weapon and override its normal colors.

Transmogrifying the weapon to one that does not have a default effect will allow you to apply a weapon enchantment transmogrification. Note that you have to confirm the weapon transmogrification before the weapon enchant becomes an option. We do not have any way to bypass these restrictions.

Note: Bows and guns cannot utilize Illusions.