บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Tame Mechanical Pet

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 46986
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Wanted to tame Juggernaut but killed it instead
  • Unable to tame Sabertron Technician in Kul Tiras
  • I changed race from goblin / gnome and now I can no longer tame mechanical pets

You must unlock the ability to tame mechanical pets before you can tame them.

Goblin and Gnome hunters have this ability by default. If your character is not a Goblin or Gnome, obtain a Mecha-Bond Imprint Matrix to learn the ability. This item is crafted by engineers.