บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Interface Assistance

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 47368
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The AddOns button is missing in my menus
  • My UI broke after the last patch
  • Can you help me with key bindings and macros?
  • What do I need to write my own AddOn?

Blizzard Customer Support cannot assist with user interface, AddOns, key-binding, or macro configurations. This includes recommending AddOns, or providing help installing them. You may find help from other players in our dedicated Game Forums.

If you want to write your own AddOn, review our AddOn Development Policy to get started. You shouldn't try to customize the interface unless you know XML and Lua. If you don't thoroughly understand both languages, you may break your game installation.