บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Can't See NPCs or Other Players in Main City

อัพเดตแล้ว: 2 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 47972
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • Can't see mailboxes or NPCs in Orgrimmar!
 • All alone in Stormwind, I can't see anyone

This happens when a character starts the Broken Shores quest chain and never finishes it.

If you pick up where you left off and complete it through Illidari Allies (Alliance) or Keep your Friends Close (Horde), you'll be phased back into the normal version of Stormwind or Orgrimmar.

Current Quest chain for Alliance:

 1. The Legion Returns
 2. To Be Prepared
 3. The Battle for Broken Shore
 4. The Fallen Lion
 5. Demons Among Us
 6. Illidari Allies
Current Quest chain for Horde:
 1. The Legion Returns
 2. To be Prepared
 3. The Battle for Broken Shore
 4. Fate of the Horde
 5. Emissary
 6. Demons Among Us
 7. Keep Your Friends Close
If you already completed the whole invasion quest line on at least one character, your other characters can skip the rest of the chain after completing the first 2 quests. If you just completed The Legion Returns and/or To Be Prepared, you can skip next steps by talking with your faction's NPC: