บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How Do I Unlock the Draenor Garrison on my Demon Hunter?

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 48022
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I don't have a garrison yet on my demon hunter, help!

Demon Hunters do not receive Draenor garrisons automatically. In order to get one, you must travel to the Dark Portal in the Blasted Lands and start the questline to open Draenor. You can pick up the quest The Dark Portal in Orgrimmar or Stormwind, or you can talk to Khadgar directly in the Blasted Lands for the quest Azeroth's Last Stand.