บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Verify Battle.net Email

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 49820
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm not receiving the verification email
  • When I click on the verification email link it gives me an error
  • Error: error.emailVerificationTicketInvalid

If you don't receive the verification email, try the following troubleshooting steps:

  1. Double check to make sure you typed your email address correctly, without misspelling or punctuation errors
  2. If you have multiple emails, make sure you are checking the correct inbox for the verification email
  3. Check to see if the Blizzard verification messages are going to your spam folder. For instructions to set up your junk filters correctly, check our Not Receiving Battle.net Emails support article. 

If you received the verification email but clicking on the link returns an error, contact us.