บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest - Greymane's Gambit

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 51552
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Crashed during quest Greymane's Gambit and cannot finish it
  • Abandoned quest Greymane's Gambit and cannot finish it

We are aware of a current issue that came up with patch 9.1.5 where some players can't complete Greymane's Gambit because the cannons are not damaging the quest objectives. We are working on a solution.

More common issues with this quest when there is not an active bug are caused by one of the two following issues:

AddOns skipping cutscenes

If you know which AddOn is automatically skipping cutscenes, you can disable this feature in the specific AddOn. If you don't know what's skipping the cutscenes, disable all AddOns before accepting the quest

Pets bugging the quest

If your character is a Hunter, Mage, Warlock, or Death Knight, dismiss your pet(s) before accepting the quest to avoid glitches caused by having active pets during the scenario.

If the issue persists after trying all of the above, please contact us