บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Next Quest for Artifact Weapon

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 51648
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to find the next quest for Artifact Weapon
  • Abandoned Artifact quest chain and cannot continue

You can get your first Artifact Weapon quest in Dalaran after you complete the Legion introductory quest chain. A member of your order will approach you and offer a quest to get your first Artifact Weapon. If you want to get the other artifacts for your class, visit our Getting Your Second Artifact article.

If you have lost your place during the quest chain to get one of your artifacts, we suggest using a resource like Wowhead's Attunement Guide to find out where you left off. Some quests occur in areas outside of the Broken Isles, so be sure to check maps for Northrend, Pandaria, Eastern Kingdoms, Kalimdor, and Outland. These will be marked with a large "!" in the corresponding zone.