บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Dalaran Hearthstone

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 51968
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I deleted my Hearthstone to Dalaran 
  • I just boosted my character but I don't have the Dalaran hearthstone

I Boosted MY CHARACTER

Now that Legion is no longer end-game, character boosts no longer include a hearthstone to Dalaran.

To obtain a Dalaran Hearthstone, visit the Command Board in your capital city Stormwind or Orgrimmar and pick up the quest, "The Legion Returns" (Alliance/Horde).

When you turn this quest in, Recruiter Lee (Alliance) or Holgar Stormaxe (Horde) will give you a choice to skip the introductory quest line to the Broken Shore. If you choose to skip, you will be immediately teleported to Dalaran and you will be asked to hand in the last quest, In the Blink of an Eye -- hand in this quest to receive your Dalaran Hearthstone.

I lost my Dalaran Hearthstone

Before anything, check your bank. If you still can't find your Dalaran Hearthstone, talk to Amisi Azuregaze in the Legerdemain Lounge in Dalaran to receive a new hearthstone.

You can travel to the Broken Isles using the portal room in your capital city. You will need to take the portal to Azsuna from the Portal Room in either Stormwind or Orgrimmar. In Azsuna, you will have a flight point to Dalaran.

If you did not get a Dalaran Hearthstone from completing "In the Blink of an Eye", Innkeeper Amisi Azuregaze will provide you one.