บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Next Quest for Class Order Hall

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 53107
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't find any more quests in my Order Hall

The first Order Hall quest for a character may be acquired after completing the Legion introductory quest chain, in Dalaran above the Broken Isles. Once there a member of your order will approach you and offer a quest which will introduce you to your Order Hall.

As you progress through the Broken Isles, more Order Hall quests will become available which will progress the story of your class.

More information about Class Order Halls may be found on Wowhead.

If your character's level is too high, you'll need to enable tracking for Trivial Quests to see the Order Hall quest chain on your map. Click on the magnifying glass icon next to the mini-map to access your tracking options.

If you have lost your place during one of the Order Hall quest chains, we suggest using a resource like Wowhead to find out where you may have left off. Note that some quests occur in areas outside of the Broken Isles so be sure to check maps for Nothrend, Pandaria, Eastern Kingdoms, Kalimdor, and Outland. These will be marked with a large "!" in whichever zone map they appear.