บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Receive Any Reward From World Quest

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 53378
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Completed World Quest and received no loot
  • Did not get the reward stated for the World Quest

Due to the random nature of this loot, Customer Support is unable to manually provide World Quest loot. Please submit a Bug Report.