บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Auction House Mail Missing

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 53587
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Bought something on the auction house, but the item never arrived to my mailbox
  • Sold an item on the AH and never received the gold
  • Was outbid, and the auction didn't return me the gold
  • Tried cancel an auction, but the game didn't give gold or item(s) back to me

If you have just sold an item on the auction house, remember that there is a delay before you receive your mail with the gold or item(s). Wait one hour after the auction has ended and check your character's mail. If mail has not arrived after one hour, contact us for assistance.

Note: With the release of 9.1.5, there is an issue where you may see an "unread mail" notification appearing for commodity auctions but have no mail in your mailbox. Gold for your auctions will still arrive, but may take longer than normal. The developers are working on a fix which should have the mail delivered by Friday, November 12.