บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Mine Brimstone Destroyer's Ore

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 53621
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't click on the ore vein that the Brimstone Destroyer drops to click it

You must have learned the Infernal Brimstone mining technique to mine the Infernal Destroyer Core. The technique is learned by completing the quest Infernal Brimstone Sample. Once you have learned the technique, the quest Brimstone Destroyer can only be completed once a day and cannot be completed in a raid group. It also cannot be completed while a zone is under a Demon Invasion.