บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

The Eagle Spirit's Blessing Cannot Be Completed

อัพเดตแล้ว: 12 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 55018
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Degar Bloodtotem is missing for quest turn in
  • After a while I can't see any NPCs

Be sure to use the transportation provided in-game. Using your own flying mount may cause issues with the quest. If you cannot see the quest turn in, try abandoning and re-accepting the quest. Use the provided hippogryph. If you continue to have issues, check Wowhead for additional troubleshooting.