บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Rescue Mission

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 56062
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to loot the Artifact
  • Unable to turn in the quest Rescue Mission
  • Have the Artifact but cannot complete quest

If you can't complete the Rescue Mission scenario to claim Thas'dorah, there are a few possible solutions:

  • If you received Thas'dorah and left the scenario before completing it, you can talk to Vereesa Windrunner on Krasus' Landing in Dalaran to complete the quest.
  • If you can't claim Thas'dorah, leave the scenario, wait five minutes for the scenario to restart, and try again.
  • If you left the scenario and can't return to Niskara, you can use the Silver Covenant Hippogryph on Krasus' Landing to restart the scenario.