บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Changing World of Warcraft DirectX Settings

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 56554
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • Cannot select DirectX 12 for Graphics API
 • Unable to set WoW graphics options to DirectX 11

In-game the DirectX version can be changed by:

 1. Pressing Esc
 2. Select System
 3. Select Advanced
 4. Change the Graphics API
 5. Restart the game client


DirectX version can also be changed out of game through the command line arguments in the Battle.net desktop app.

 1. With the Battle.net desktop app opened and WoW selected click on Options
 2. Select Game Settings
 3. Find WoW and check the box for Additional command line arguments
 4. In the new box enter the command for the desired DirectX version:
  • -d3d11legacy
  • -d3d11
  • -d3d12
 5. Click Done to save.