บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't get Almost Blind Luck Achievement

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 57907
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Met the requirements but didn't receive the achievement.

The Achievement only works with the goggles provided from the NPCs at the Brewfest and requires the older Synthebrew Goggles. It will not work with the new XL Goggles.

Where to get the Goggles:
Alliance: Goldark Snipehunter (http://www.wowhead.com/npc=23486/goldark-snipehunter)
Horde: Glodrak Huntsniper (http://www.wowhead.com/npc=24657/glodrak-huntsniper)