บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't See Item / Artifact in Bags

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 58083
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find my item in my bags.
  • I can't see my item, it's in my bags but it's not showing.

Missing items

If you are missing an item, think if:

  • The item was put in the bank, Void Storage, or guild bank.
  • The item was a collectible and was learned (mounts, pets, heirlooms, or toys).
  • The item was sold.
  • The item was a consumable and was used by mistake (potion, food, etc.).
  • The item was a reagent and was spent on a craft or upgrade.
  • The item was a gear piece disenchanted or scrapped.
  • The item was a token or currency and was exchanged for something else.

Sometimes an item may not be missing, but a damaged UI element or inventory manager addon is causing a display issue: try resetting your UI.