บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Draenor Profession Manual Didn't Teach Starting Recipes

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 58104
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I used my Draenor profession item, but I didn't get any recipes.
  • Draenor Inscription didn't teach me anything and disappeared

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. While our developers are working to resolve the underlying issue, you may want to contact Customer Support. Provided we can verify that you were impacted by this, we may be able to assist.

You may submit a ticket for assistance here.