บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete Ritual Ruination Quest

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 58189
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't loot or interact with the Scepter of Sargeras
  • I can't finish the Ritual Ruination quest
  • I can't turn in the Warlock Artifact quest to Calydus 

If you can’t interact with the Scepter of Sargeras during the quest Ritual Ruination, you can restart the scenario:

1.    Leave the area in front of the Tomb of Sargeras
2.    Wait 5 minutes
3.    Re-enter the scenario by taking the Fel Bat from Krasus' Landing

If you still can’t interact with the Scepter of Sargeras, you need to repeat step 1 and then perform a reset of the WoW User Interface.

If you looted the Scepter of Sargeras, but can’t finish the quest, you need to go back to Dalaran (Legion version) and where you will be able to turn in the quest.

If you still can't finish the quest after following these steps, please contact us for assistance.