บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WoW Companion App - No Credit or Reward for Completed Mission

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 61982
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Used the Companion app to complete a mission and did not receive a reward in-game
  • Finished a mission in the app, but I didn't get any credit for it completing

Troubleshooting

If you have technical issues such as crashing, latency, or specific errors when using the Companion app on your mobile device, try Apple's iOS app troubleshooting steps, Android's apps and games troubleshooting, or the Amazon Appstore Help Center. If you need technical support for your device, please contact your device's manufacturer.

For other support, visit our Community Forums. To report a bug, visit the Bug Report Forum.