บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Loot From Old Expansion World Boss

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 63410
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't receive loot from Nalak
  • Killed Rukhmar and dropped nothing
  • Withered Jim dropped nothing

World Bosses use the personal loot system. Any rewards are automatically pushed to your inventory, including items. However, item drops are not guaranteed. 

If you don't receive an item, you will receive gold, both from the boss and from a bonus roll.

If you win an item, but it can't be delivered to your bags for any reason (bags are full, you are disconnected, etc...), the item will be delivered to your in-game mailbox by the Postmaster.

Most World Boss loot lockouts are weekly, except Warfront world bosses that can be looted once per Warfront cycle.