BLZBNTBNA00001453

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 64487
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

เกิดความผิดพลาดในขณะการเชื่่อมต่อกับเฟสบุค กรุณาลองใหม่อีกครั้ง.
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTBNA00001453

มีข้อผิดพลาดที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์เฟสบุคตรวจเช็คการเชื่อมต่อของคุณ ก่อนทำการลองใหม่อีกครั้ง . แต่ถ้าหากยังคงมีปัญหาอยู่, ให้ตรวจเช็คที่ฟอรั่มของเรา ที่หัวข้อปัญหาที่ได้รับทราบแล้ว หรือ ติดต่อฝ่ายบริการ.