BLZBNTBNA00001454

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 65024
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับเฟสบุ๊ค กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Error Code: BLZBNTBNA00001454

มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบสัญญาณของเฟสบุ๊ค เช็คการเชื่อมต่อ ก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง หากยังแก้ไขไม่ได้ เช็คฟอรั่มของเรา สำหรับปัญหาคล้ายๆกันหรือ ติดต่อเรา.