BLZBNTBNA00000A8E

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 65035
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ไม่สามารถล็อคอินเข้า บริการ Blizzard ได้ 
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTBNA00000A8E

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากเซิฟเวอร์ของเรา ลองตรวจสอบฟอรั่มทางเทคนิคของ (World of Warcraft) (StarCraft II) (Diablo III) (Hearthstone) (Heroes of the Storm) (Overwatch) หรือิดต่อเรา.