บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Credit for Falcosaur Team Up Quest

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 66470
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I did not receive credit for the Bloodgazer Team Up
  • I did not receive credit for the Direbeak Team Up
  • I did not receive credit for the Sharptalon Team Up
  • I did not receive credit for the Snowfeather Team Up

To receive credit for the Team Up quests, your Falcosaur Hatchling must be summoned next to you when completing a Pet Battle World Quest. Beware that if you rearrange your team, the pet that you select goes first will be automatically summoned and will dismiss your hatchling. 

You won't receive credit if the hatchling dies.

World Quests in Argus and the Battle for Azeroth expansion will not count.