บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Heirloom From Collection

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 6780
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • I can't find my heirloom
 • I left an heirloom to expire in the mail
 • I am missing BoA (bind on account) gear or items
 • I cannot see my heirloom in the interface

Log in to each of your characters on all realms. Any heirlooms in any of your characters' inventories will automatically be added to the collection.

 1. Ensure that the filters are appropriately checked
  1. Open the Collection tab
  2. Click on the Filter tab
  3. Within the Filter tab, ensure that Collected is checked. Under Sources, check All Sources
 2. Perform a user interface reset
Mounts, pets, heirlooms, and toys in the Collections tab are account-bound, and do not generally transfer when characters move to a different Blizzard account. The only exception is any pet or mount associated with a character-specific achievement, which will only appear for that character on the new account.

If the heirloom gear is not present on any of your characters, it will need to be repurchased in-game.