ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของไฟล์ อาจเกิดขึ้นเมื่อ Mac OS X ได้รับการอัพเดต ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้เกมของเรา และอาจทำให้เกมปิดตัวเองโดยไม่คาดคิด เมื่อมีการเข้าใช้คุณลักษณะบางอย่างของเกม ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อซ่อมแซมการตั้งค่าสิทธิ์ของไฟล์สำหรับโฟลเดอร์เกมและไฟล์/โฟลเดอร์ภายในทั้งหมด

  1. เรียกใช้ การค้นหา และไปยังไดเรกทอรี /Applications
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์เกมและเลือก รับข้อมูล
  3. ในกล่องข้อมูล ไปยังส่วน การแบ่งปันและสิทธิ์ และคลิกที่กุญแจเพื่อปลดล็อก ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณเมื่อพร้อมท์
  4. ตรวจดูให้แน่ใจ ว่าสิทธิ์ทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็น อ่านและเขียน
    หมายเหตุ: คุณจะต้องทำขั้นตอนที่ 5 แม้ว่าโฟลเดอร์จะแสดงสิทธิ์เขียนและอ่านอยู่แล้ว นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าไฟล์ที่แนบมาทั้งหมดมีสิทธิ์เดียวกัน
  5. คลิกที่ไอคอน การดำเนินการ (ล้อเฟือง) และเลือก ใช้กับรายการที่แนบมาทั้งหมด เลือก ใช่ เพื่อยืนยันการดำเนินการ