ไม่สามารถใช้บริการ BattleTag เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 73668
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

การบริการเปลี่ยนชื่อ BattleTag จะไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ตัวละครมีการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือในทางกลับกัน)  หากคุณซื้อบริการเปลี่ยนชื่อ BattleTag และต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใน BattleTag ของคุณ  โปรดติดต่อเรา