บริการ Secondary Logon ของ Windows ช่วยให้ผู้ดูแลสิทธิ์สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการงานดูแลระบบได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ คุณต้องเปิดใช้งานบริการ Secondary Logon เพื่อติดตั้งหรือเรียกใช้เกมของ Blizzard

  1. กด ปุ่ม WindowsR
  2. พิมพ์คำว่า services.msc ในหน้าต่าง เรียกใช้
  3. คลิก ตกลง
  4. ในคอลัมน์ ชื่อ ระบุตำแหน่งและคลิกขวาที่ Secondary Logon
  5. เลือก คุณสมบัติ
  6. ภายใต้เมนูดรอปดาวน์ ประเภทการเริ่มต้นระบบ เลือก อัตโนมัติ
  7. คลิก ตกลง

โปรแกรมความปลอดภัยบางชนิดอาจปิดบริการ Secondary Logon บริการนี้ถูกปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากที่คุณปรับไปที่ อัตโนมัติ คุณจะต้องกำหนดค่าโปรแกรมความปลอดภัยให้เลิกปิดใช้งานบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมความปลอดภัยของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ