บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Do Pet Battles

อัพเดตแล้ว: 11 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 76529
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Failed to create pet battle.
  • Pet journal locked by another user on this account.
  • Cannot challenge tamer to a pet battle.

To participate in pet battles a character must purchase Battle Pet Training from the Battle Pet Trainer in their capital city.  This training is available to characters on the full version of World of Warcraft but will not be available on Trial accounts. The skill applies to all characters on your Blizzard account.

Most companions are battle pets and can participate in pet battles, however, there are some non-combat pets, such as the Alliance/Horde Balloon or the Argent Squire.