ไฟล์เกมที่เสียหายอาจสร้างปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ได้หลายอย่าง โปรดใช้เครื่องมือซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

  1. เปิดแอพ แอพ Battle.net ของ 
  2. คลิกไอคอนเกมที่คุณต้องการซ่อมแซม
  3. คลิกรูปเฟืองที่อยู่ถัดจากปุ่ม เล่น และเลือก สแกนและซ่อมแซม
  4. คลิก เริ่มสแกน
  5. รอให้การซ่อมแซม เสร็จ