ลืมคำถามลับหรือคำตอบของคำถามลับ

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 7964
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • จำคำถามรักษาความปลอดภัยไม่ได้
  • จำคำตอบของคำถามลับไม่ได้
  • ระบบไม่ยอมรับคำตอบของคำถามลับ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำถามลับ หรือไม่สามารถจำคำตอบของคำถามลับได้ คุณสามารถอัพเดตคำถามและคำตอบได้ที่หน้าตัวเลือกความปลอดภัยของคุณ

หากคุณไม่สามารถอัพเดตคำถามและคำตอบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ เราอาจจำเป็นต้องขอรูปภาพเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องซึ่งออกให้โดยราชการเพื่อรีเซ็ตคำถามลับและคำตอบของคำถามลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความการยื่นเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ