บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Hearthstone Progress

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 8160
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Logged in and Hearthstone progress is missing
  • Hearthstone cards or adventures are missing
  • All my Hearthstone links are missing

If you find any purchases or cards missing when logging in to Hearthstone from a new device, try the following:

  • Log out and then back in, entering the email address and password again.
  • Ensure the login information you are using is the same as on any other devices you use.
  • Ensure you are logging in to the correct region. 
    • For desktop: you can change the region by using the drop-down above the Play button in the Battle.net Desktop App.
    • For mobile devices: click on settings and then switch account. On the login screen, select your region by clicking on the button in the top right.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.