บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft Lockups and Crash Errors

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 8280
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • World of Warcraft keeps freezing.
 • Wow crashes to desktop.
 • Wow keeps locking up.

If you experience a crash with a blue screen error message, follow the steps in our Blue Screen Crashes article. If your computer locks up while running the Battle.net App, follow the steps in our Computer Restarts or Shuts Down article. Otherwise, follow the steps below to resolve the issue.

 1. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.
 2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
 4. Run the repair tool to repair any damaged game files.
 5. Overheating can cause performance issues, game crashes, and full computer lockups. Check for overheating components.
Advanced Troubleshooting
 1. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
 2. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
 3. Changes to the software settings on your video card drivers may cause crashes or performance issues. Reset your video driver settings to correct this problem.
 4. Run ScanDisk and defragment your hard drive to try to repair any bad sectors.
  Note: Do not defragment a Solid State Drive (SSD).
 5. Run the Memory Diagnostic Tool to fix any errors in your computer's physical memory.
 6. If the problem persists, uninstall and reinstall the game.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.