บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Trade in Diablo III

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 82954
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to pick up items that my friends drop
  • Error: "You cannot use this feature until payment for your digital purchase of Diablo III has been verified. Payment verification can take up to 72 hours."

Starter Edition accounts cannot pick up items dropped by friends.

If you have recently purchased Diablo III in the Blizzard Shop, please note that Diablo III Starter Edition restrictions will remain in place until payment is complete. This may take up to 72 hours.

On Consoles, you can trade with online or system-linked players through the 'party' menu (Xbox 360 and Xbox One: BACK; PlayStation®3 and PlayStation®4: SELECT, and navigate to 'party') by selecting 'offer item' or 'offer gold' to indicate what you'd like to exchange.

Seasonal characters on console can't trade.