Blizzard Entertainment เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่รายสำคัญของซอฟต์แวร์บันเทิง รวมถึง World of Warcraft หากคุณพบการเรียกเก็บเงินจาก Blizzard Entertainment ในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Blizzard เพื่อขอความช่วยเหลือและแจ้งสถาบันการเงินของคุ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Blizzard

ในหลายๆ กรณี การเรียกเก็บเงินเป็นผลมาจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวใช้บัตร จำนวนเงินที่พบได้โดยทั่วไปคือ:

  • $14.99, $41.97, or $77.94 สำหรับค่าสมัครสมาชิกหรือเวลาในการเล่นเกม
  • $10, $15, $25, $30, $55 หรือ $60 สำหรับบริการตัวละครและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • $19.99, $29.99, $39.99, $49.99 หรือ $59.99 โดยปกติคือค่าการอัพเกรดดิจิทัล

หากคุณมั่นใจว่าการเรียกเก็บเงินไม่ได้เกิดจากการกระทำของคุณหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต คุณควรคาดการณ์ว่าข้อมูลบัตรของคุณถูกขโมย และคุณควรรายงานการเรียกเก็บเงินนั้นไปยังผู้ออกบัตรของคุณโดยตรงว่าเป็นการขโมย ผู้ออกบัตรของคุณสามารถกลับรายการการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ได้