บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character With That Name Already Exists

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 8387
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't login to a character, it says a character with the same name already exists.

When a World of Warcraft character is not properly logged out from the server, it's possible to receive the error, "A character with the same name already exists" when attempting to login to that character.

  1. Try logging into a different character and then logging fully out of the game
  2. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted
  3. You may need to wait to allow the server to remove the character, which happens after 30 minutes of inactivity

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.