บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Proceed with Warlords of Draenor Introduction Quests

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 8388
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I went back to Stormwind and now I can't get to Draenor.
  • I was doing the Tanaan intro quest and left the zone. Now I can't go back and Khadgar won't talk to me.

To pick up where you left off in the introduction to Warlords of Draenor questline, travel back to the Blasted Lands. Once in the zone, travel to the Dark Portal. Dismount and run through the Dark Portal to enter the Tanaan Jungle starting zone scenario. The game will automatically port you to the area you reached when you were last in the zone.

Note: If Blasted Lands is not properly phased, talk to Zidormi to return to the present.