บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo III Stuck in Wrong Region

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 87903
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Diablo III stuck in the wrong region.
  • Can't switch D3 regions.

If Diablo III is not launching in the correct region, try manually seleting your region:

  1. Exit Diablo III and log out of the Blizzard Battle.net desktop app.
  2. Click the Gear icon and select Continue Without Logging In.
  3. Launch Diablo III.
  4. Click Options, then select Account.
  5. Select a region from the Server Region Selection dropdown and click Accept.
  6. Exit Diablo III.
  7. Click Go Online on the Blizzard Battle.net desktop app.
  8. Launch Diablo III to play in your selected region.

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.