BLZBNTBGS80000035 (9008)

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 94464
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

อ๊ะ! เกิดข้อผิดพลาดในระบบของเรา เรากำลังแก้ไขอยู่ โปรดลองใหม่ภายหลัง
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTBGS80000035 (9008)

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์รับรองความถูกต้องของ Facebook ขาดหายไป และไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลของคุณได้ ก่อนที่คุณจะติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ ให้คุณลองทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

  1. รีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณไม่ได้รับข้อมูลมากเกินไป
  2. ลองปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
  3. ให้ปิด Battle.net แล้วเปิดใหม่เพื่อล้างกระบวนการของ Agent ที่ค้างอยู่
  4. ปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว เพราะโปรแกรมอาจระบุผิดพลาดว่าโมดูลเข้าสู่ระบบเป็นภัยคุกคามความปลอดภัย