การติดตั้ง Hearthstone ลงบน SD การ์ด

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 95722
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันมีที่ว่างไม่พอที่จะติดตั้ง Hearthstone
  • ฉันจะย้าย Hearthstone ไปที่หน่วยความจำภายนอกได้อย่างไร
  • Hearthstone กินที่ว่างมากเกินไปหลังการอัพเดตแพตช์

Hearthstone ที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์บน Android จะใช้พื้นที่สูงสุดถึง 4GB ไฟล์ .apk เริ่มต้นขนาด 80MB จะดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์คุณเสมอ

ถ้าหน่วยความจำภายในของคุณมีที่ว่างไม่ถึง 4GB คุณสามารถติดตั้ง Hearthstone ลงบน SD การ์ดได้ โดยเลือก SD การ์ดเมื่อได้รับข้อความให้เลือกตำแหน่งติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง

หากมีการติดตั้ง Hearthstone ลงบนอุปกรณ์ของคุณอยู่แล้ว คุณจะต้องถอนการติดตั้งเกม แล้วเลือก SD การ์ดในระหว่างการติดตั้งเกมใหม่

หมายเหตุ: การเรียกใช้แอพจาก SD การ์ดจะช้ากว่ากว่าเรียกใช้แอพจากหน่วยความจำภายใน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Hearthstone บนอุปกรณ์ของคุณ