บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Blizzard Friends Missing

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 9597
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • I can't see my Real ID friends in the app, but I can see them in-game
 • All of the friends I added using BattleTag have disappeared

If cannot see your friends on your Blizzard friends list, try the following steps to troubleshoot:

 1. Expand the Friends list to show all your friends
  1. Open the Blizzard Battle.net Desktop Application 
  2. Click on the Friends list in the upper right hand corner
  3. Make sure Favorites and Friends lists are maximized
 2. Verify the app is set to the correct region
  1. Click the Blizzard icon dropdown menu in the top left corner
  2. Click Log out
  3. At the Login screen, check the dropdown menu above the email field, then verify you are logged in to the same region as your friends
 3. To make sure that your account cache is uploading properly, reset your password
 4. To clear corrupted files from your computer's cache, delete your Battle.net cache and files
 5. Uninstalling and reinstalling the Blizzard App may resolve rare launcher issues

If you continue to have trouble with your friends list after going through the above steps, contact us for assistance.