บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Cannot See Global Chat Channels

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 9738
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't see Trade chat
  • Can't use General chat
  • The "Global Channels" tab in the chat settings window is grayed out

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

If you are missing global chat channels from your chat tab, first ensure that you have joined them. To join a global channel, go to a major city (such as Orgrimmar or Stormwind), and type the command to join the missing channel(s):

Channel NameCommand
General - Zone/join General
Trade - Zone/join Trade
LocalDefense - Zone/join LocalDefense

Note: Some chat channels will not be available if your account is a Starter Edition or was upgraded less than 24 hours ago.

Your chat settings may also be causing you to not see certain channels. To resolve this:

  1. Type /resetchat into the chat bar and press Enter
  2. Click Accept

If the problem persists, reset your user interface to rule out addon conflicts or corrupted cached data.

If you have tried these steps and still require assistance, please contact us.