บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Use StarCraft II Free Name Change

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 97623
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't use my StarCraft II name change

If you have a Character Name Change available, you can access it in-game by following the steps below:

  1. Left click on your character portrait in the upper right corner
  2. Click the gear icon next to your current name
  3. Click Change Name
  4. Enter a new name
  5. Click Change Name
Accounts are limited to one name change per season. If an account has already used its free name change for a season it will receive the error "Name change is currently unavailable. A new name change will become available after the next season roll."