บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error: No Overwatch License Found

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 98441
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

'No Overwatch License Found' message when trying to login

Make sure that you are logging in to the correct Battle.net account, and that it has Overwatch added to it. If you are logging in to the correct account and still receive this message, contact Customer Support for assistance.

Note: An active Overwatch license may be visible on accounts which do not own Overwatch. This can be due to a previous Overwatch free trial or a revoked game for billing reasons.